Nauti VL

Na stiahnutie
Qmax= 220 l/min
Hmax= 110 m
Pmax= 3 kW

plnonerezové